Bij welke temperatuur ontwikkelt legionella zich

legionella temperatuur water

Legionellabacteriën kunnen ziekten veroorzaken en in sommige gevallen de dood als gevolg hebben. Bepaalde legionellabacteriën zijn verantwoordelijk voor de beruchte veteranenziekte, welke ernstige longontsteking veroorzaakt. De bacteriën komen vrij via waterdruppeltjes in de lucht die vervolgens worden ingeademd. Legionella komt voor in watersystemen zoals zwembaden, douches en waterfonteinen. Variërende watertemperaturen beïnvloeden de groei van legionella op verschillende manieren. In dit artikel lees je over drie temperatuur bereiken die de groei van legionellabacteriën beïnvloeden en wat deze informatie kan betekenen voor het beheersen van deze bacterie.

legionella temperatuur water

Koud water onder 20 ºC

Legionellabacteriën sterven niet af in koud water. Onder de 20 ºC worden ze echter inactief en zullen zich hierdoor niet vermenigvuldigen en geen schade veroorzaken. Als ditzelfde water echter wordt gebruikt voor consumptie en wordt opgewarmd, dan kan dit schadelijke gevolgen hebben omdat de bacterie geactiveerd wordt en zich gaat vermenigvuldigen.

Water tussen 20 en 45 ºC

De legionella temperatuur water tussen 20 en 45 ºC bieden een ideale leefomgeving aan de legionellabacterie. Bij deze temperaturen zijn de bacteriën geactiveerd en gaan zich in hoog tempo vermenigvuldigen, waardoor er een groot infectiegevaar ontstaat.

Warm water boven 50 ºC

Vanaf een watertemperatuur van 50 ºC zullen legionellabacteriën beginnen met afsterven. Hoe hoger deze temperatuur is, hoe sneller de bacteriën afsterven. Als water bijvoorbeeld gedurende twee uur op 50 ºC wordt gehouden, zal ongeveer 90% van de bacteriën afgestorven zijn. Bij een watertemperatuur van 60 ºC sterft deze 90% binnen twee minuten af. Verhoog je deze temperatuur tot 70 ºC, dan zullen alle legionellabacteriën direct verdwenen zijn.

Hoe hou je watersystemen veilig?

Wat betreft warmwatersystemen, moet al het warme water dat terugstroomt in het verwarmingssysteem een minimumtemperatuur van 50 ºC hebben bereikt. Bij koudwatervoorzieningen mag het water nooit boven de 20 ºC komen, zodat het water buiten de gevarenzone blijft.